Sản phẩm máy làm mát nhà xưởng thay thế cho máy điều hòa công nghiệp, tao ra môi trường làm việc thông thoáng làm việc phù hợp cho nhà xưởng công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất…