Project Description

Hệ thống điều hòa trung tâm Daikin VRV IV lắp đặt cho hội trường Học viện An Ninh được chúng tôi thiết kế và lắp đặt theo yêu cầu bên phía học viện

Project Details

Date Completed:2016
Location:Hà Đông
Share