Project Description

Công ty TNHH Shinchi Việt Nam nằm ở Hải Phòng sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm VRV IV cho hệ thống điều hòa không khí khu văn phòng

Project Details

Location:Hải Phòng
Share