Project Description

Công trình làm mát nhà xưởng Brother Hải Dương theo phương pháp áp suất dương

Công trình sử dụng 11 máy làm mát nhà xưởng Daikio DV-3118TX

Diện tích làm mát 1500 mét vuông

Project Details

Date Completed:2017
Location:Hải Dương
Share