Project Description

Nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, tập đoàn Thái Dương xây dựng nhà máy sản xuất tại Hưng Yên. Nhà máy sử dụng máy làm mát nhà xưởng cao cấp Daikio cho nhà xưởng. Hệ thống ống gió và máy làm mát do Tacoo cung cấp và lắp đặt.

Project Details

Date Completed:2016
Location:Hưng Yên
Share