Project Description

Nhà hàng lẩu nướng Mikatam ở Từ Sơn, Bắc Ninh sử dụng hệ thống đầu hút mùi, hút khói và ống gió, quạt hút cho hệ thống nướng tại bàn theo kiểu Hàn Quốc. Hệ thống hút mùi được chúng tôi lên thiết kế theo thực tế nhà hàng và lắp đặt hệ thống.

Project Details

Date Completed:2016
Location:Bắc Ninh
Share