Điều hòa trung tâm

Các dự án tư vấn lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm do Tacoo thực hiện

Điều hòa trung tâm học viện

Điều hòa trung tâm Học viện An Ninh

Hệ thống điều hòa trung tâm Daikin VRV IV lắp đặt cho hội trường Học viện An Ninh được chúng tôi thiết kế và lắp đặt theo yêu cầu bên ph

Read More
Công ty Shinchi Việt Nam

Điều hòa VRV nhà máy Shin Chi

Công ty TNHH Shinchi Việt Nam nằm ở Hải Phòng sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm VRV IV cho hệ thống điều hòa không khí khu văn phòng

Read More