Hệ thống thông gió

Lắp đặt hệ thống thông gió sử dụng ống gió để điều hòa không khí, cung cấp khí tươi cho công trình

Bệnh viện Hồng Ngọc

Hệ thống điều hòa bệnh viện Hồng Ngọc

Bệnh viện Hồng Ngọc bảo trì và nâng cấp hệ thống điều hòa cho khu vực văn phòng

Read More
Đầu hút khói cho nhà hàng

Nhà hàng lẩu nướng MIKATAM

Nhà hàng lẩu nướng Mikatam ở Từ Sơn, Bắc Ninh sử dụng hệ thống đầu hút mùi, hút khói và ống gió, quạt hút cho hệ thống nướng tại bàn t

Read More