Làm mát nhà xưởng

Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng máy làm mát Daikio do Tacoo lên thiết kế và lắp đặt

Ảnh 2 làm mát nhà xưởng brother hải dương

Làm mát nhà xưởng Brother Hải Dương

Công trình làm mát nhà xưởng Brother Hải Dương theo phương pháp áp suất dương
Công trình sử dụng 11 máy làm mát nhà xưởng Daikio DV-3118TX
Diện t

Read More
Hệ thống máy làm mát nhà xưởng

Làm mát nhà xưởng Thái Dương

Nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, tập đoàn Thái Dương xây dựng nhà máy sản xuất tại Hưng Yên.

Read More