Tag Archives: bá đạo

Những phương pháp tránh nóng bá đạo nhất

Các phương pháp tránh nóng hiệu quả

Sự biến đôi khí hậu đã tác động sâu sắc vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Vài năm trở lại đây chúng ta không lạ gì những đợt nắng nóng kéo dài hơn cả đường Bà Triệu. Và nhiệt độ > 40 độ C đã là đặc sản của Hà Nội những […]