Tag Archives: Chiller giải nhiệt nước

Hệ thống Chiller giải nhiệt nước

Tiểu hệ thống Chiller giải nhiệt nước được coi là một trong hai tiểu loại của hệ thống Chiller làm mát nước cơ bản. Chúng có nhiều ưu điểm cùng khả năng hoạt động nổi trội hơn so với hệ thống chiller giải nhiệt gió. Vậy điều gì làm nên những giá trị khác biệt […]