Tag Archives: điều hòa làm mát không tạo gió

Bước đột phá cho điều hòa không khí với công nghệ làm mát không tạo gió của Samsung

Điều hòa làm mát không tạo gió

Bạn sẽ không phải chịu đựng cảnh gió lạnh lùa khắp phòng, tạt vào người nữa.  Có một điều được nhiều người đồng ý, đó là gió tự nhiên luôn luôn khiến ta thoải mái hơn gió nhân tạo từ quạt, điều hòa. Có lẽ chính cái “đức tin” ấy đã khiến người ta gắn […]