Tag Archives: Điều hoà trung tâm VRF

Hệ thống điều hoà trung tâm VRF

Hệ thống điều hoà trung tâm VRF cũng được coi là tổ hợp hệ thống điều hoà công nghiệp đến từ nhiều thương hiệu khác nhau trên thế giới. Thực tế tên gọi này chỉ là một dạng thức, tên gọi để có thể phân biệt với hệ thống điều hoà trung tâm VRV do […]