Tag Archives: Làm mát nhà xưởng bằng tấm Cooling pad

Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm Cooling pad

Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm Cooling pad là một trong những giải pháp làm mát nhà xưởng; được kết hợp với hệ thống thông gió nhà xưởng; hay còn được gọi là giải pháp làm mát áp suất âm. Với khả năng hoạt động chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí. […]