Tag Archives: làm mát nhà xưởng bằng tấm làm mát cooling pad

Dịch vụ làm mát nhà xưởng áp suất âm

Làm mát nhà xưởng

Hệ thống làm mát nhà xưởng theo phương pháp áp suất âm: Đây là phương pháp tính toán hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm cooling pad (Hệ thống làm mát áp suất âm hay còn gọi là phương pháp đóng cửa loại này áp dụng cho những khu vực kín gió như xưởng may, […]