Tag Archives: Thiết kế hệ thống thông gió

Thiết kế hệ thống thông gió phù hợp cho từng phân xưởng

Trên thực tế với mỗi điều kiện không gian khác biệt; cùng nhu cầu sử dụng của mỗi hệ thống quý khách hàng; thì hệ thống thông gió lại được các đơn vị thiết kế thi công tổ chức với rất nhiều phương pháp riêng biệt. Trong đó ngoài yếu tố về điều kiện kinh […]