Tag Archives: Thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng

Giải pháp thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng

Thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng được coi là phương pháp; giải pháp chống nóng, điều hoà không khí được rất nhiều nhà xưởng áp dụng. Đây được coi là hệ thống được kết hợp tổng hoà giữa hai hệ thống nhỏ là:  Hệ thống thông gió; và hệ thống làm mát nhà […]

Thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng

Thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng là phương pháp kết hợp giữa hai hệ thống chính. Đó là hệ thống thông gió nhà xưởng và làm mát nhà xưởng. Hiện nay, với hiệu quả hoạt động tích cực của phương pháp kết hợp này. Rất nhiều đơn vị đã lựa chọn chúng là […]